“Explosante fixe (Cargo)”

“Fixed explosive (Cargo)”, 2020. Oil on metal, 21x18cm. 700 Euros

700 

Wishlist Wishlist Wishlist